Home » Aarti Collection » श्री रविदास जी की आरती (Shri Ravidas Ji Ki Aarti)

श्री रविदास जी की आरती (Shri Ravidas Ji Ki Aarti)

नामु तेरो आरती भजनु मुरारे |हरि के नाम बिनु झूठे सगल पसारे || रहउ०
नाम तेरा आसानी नाम तेरा उरसा,नाम तेरा केसरो ले छिटकारे |
नाम तेरा अंभुला नाम तेरा चंदनोघसि,जपे नाम ले तुझहि कउ चारे |
नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती,नाम तेरो तेल ले माहि पसारे |
नाम तेरे की जोति जलाई,भइओ उजिआरो भवन समलारे |
नाम तेरो तागा नाम फूल माला,भार अठारह सगल जुठारे |
तेरो किया तुझही किया अरपउ,नामु तेरा तुही चंवर ढोलारे |
दस अठा अठसठे चार खाणी,इहै वरतणि है संगल संसारे |
कहै रविदास नाम तेरो आरती,सतिनाम है हरि भोग तुम्हारे |

 
Subscribe for Newsletter
Aarti Collection
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com