Home » Aarti Collection » श्री संणु जी की आरती (Shri Sandu Ji Ki Aarti)

श्री संणु जी की आरती (Shri Sandu Ji Ki Aarti)

धूप दीप घुत साजि आरती |
वारने जाउ कमलापति || १ ||


मंगलाहरि मंगला |
नित मंगल राजा राम राई को ||
रहउ०उत्तम दियरा निरमल बाती |
तुही निरंजन कमला पाती |
रामा भगति रामानंदु जानै |
पूरन परमानन्द बखानै |
मदन मूरति भै तारि गोबिन्दे |
सैणु भणै भजु परमानन्दे |

 
Subscribe for Newsletter
Aarti Collection
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com