Home » Mantra Sangrah » श्री गंगा जी की स्तुति (Shri Ganga Stuti)
||

श्री गंगा जी की स्तुति (Shri Ganga Stuti) 

||

गांगं वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम् ।
त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् ।।

 
Mantra Collection
Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com